ТИПОВИ НА ХАРТИЈА

Бел крафт
Кафеав крафт
Маснонепропусна хартија

ПРОИЗВОДИ

  • Хартиени кеси (леб, пециво, багет, рефусни производи и др.)
  • Хартиени кеси со ПП прозор
  • Хартиени кеси за сендвичи
  • Хартија во листови
  • Хартија + ПЕ во листови (месарска хартија)
  • Аптекарски кеси во различни големини