АГРОПРОМ ДОО

АГРОПРОМ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Гостивар е основана во 1991 година. Од 2002 година стартува со производство на хартиени кеси со една производствена машина по што седува развој во производството на хартиена амбалажа.

ПРОИЗВОДИ

Хартиени кеси (леб, пециво, багет, рефусни производи и др.)
Хартиени кеси со ПП прозор
Хартиени кеси за сендвичи
Хартија во листови
Хартија + ПЕ во листови (месарска хартија)
Аптекарски кеси во различни големини

Агропром од Гостивар е современа компанија која храбро чекори на пазарот веќе 30 години. Наш императив е креирање на ефикасни процеси на производство со максимално висок квалитет, брза испорака и задоволни клиенти.